Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2019

Tärkeimmät verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2019

Päivärahat

Verovapaiden päivärahojen enimmäismäärät:

– kokopäiväraha 42 euroa (työmatkan kestoaika yli 10 h)
– osapäiväraha 19 euroa (työmatkan kestoaika yli 6 h)

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla, 19 euroa
– yli 6 tunnilla, 42 euroa

Ateriakorvaus

Ateriakorvaus on 10,50 euroa (10,50 eur, 2018).

Kilometrikorvaukset

Oman auton käytöstä työmatkoihin maksettava kilometrikorvaus on 43 senttiä/km (42 senttiä, 2018) sekä käyttöetuautosta maksettava korvaus 10 senttiä kilometriltä (10 senttiä, 2018).

Tarkempi ohjeistus verohallinnon päätökseen

Katso myös artikkeli yrittäjän ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista vuodelle 2019