Yrittäjien eläkelain muutosten vaikutukset

Yrittäjien eläkelain muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Eläkelaitokset tulevat vahvistamaan yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen tuoton. Työtulo on se palkka, joka olisi kohtuudella maksettava, jos olisi palkattu ulkopuolinen tekemään vastaavan työn. Työtulo vahvistetaan kokonaisarvion perusteella.

Työtulot tullaan tarkistamaan joka kolmas vuosi. Eläkelaitos antaa kirjallisen ehdotuksen uudesta työtulosta eläkelaitoksen saatavilla olevien tietojen perusteella. Kun yrittäjä on saanut ehdotuksen, hänellä on 2 viikkoa aikaa antaa oma vastineensa, jos katsoo korotuksen olevan jostain syystä esim. liian korkea.

Eläkelaitos tarkistaa vuoden 2023 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 15000,00 euroa, jollei yrittäjän työtuloon ole tehty olennaista tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana. Vuonna 2024 tarkistusraja on alle 25000,00 euroa ja 2025 tarkistusraja on yli 25000,00 euroa, jollei työtuloon ole tehty olennaista tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana.

Eläkelaitos ei kuitenkaan voi tarkistaa ensimmäisellä tarkistuskerralla enintään 4 000,00 euroa ylöspäin, jollei yrittäjä itse halua rajaa ylemmäs.

Vuonna 2023 niin sanottu työttömyysturvaraja on 14 088 euroa. Sairaspäivärahoissa tarkastellaan sairastumista edeltävän 12 kuukauden YEL työtuloa, jonka mukaa päiväraha määräytyy.

Jos nykyinen YEL työtulo on pieni, kannattaa asiaan kiinnittää jo nyt huomiota. Tämä tulee vastaan kuitenkin vuoden 2023 aikana.