Työnantajan työeläkemaksut ja muut sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2017

Työnantajan  sairausvakuutusmaksu (sosiaaliturvamaksu) vuonna 2017 on 1,08 % palkkasummasta.

TyEL maksuprosentit työnantajalle

TyEL perusmaksu on 25,1 prosenttia (sisältää työntekijän maksuosuuden).
– Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 8 334 €/6 kk
– Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 334 €/6 kk

Työntekijän TyEL maksuprosentit vuonna 2017
– 17-52 -vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,15 prosenttia palkasta (5,7 % 2016).
– 53-62 -vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 7,65 prosenttia (7,2 % 2016).
– yli 62-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,15 prosenttia palkasta (7,2 % 2016).

TyEL:n piiriin kuuluvan ansion alaraja 58,19 eur/kk
YEL-työtulon alaraja 7 645,25 eur/v

Työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2017
Työttömyysvakuutusrahaston perimä maksu.

Työnantajan osuus:
Palkkasummasta, joka on enintään 2 059 500 eur, 0,8 % (1,0 % 2016)
ylittävästä osasta 3,3 % (3,9 % 2016)

Työntekijän maksu 1,60 % (1,15 % 2016)
TyEL-vakuutetusta osaomistajasta maksettava työnantajan maksuosuus 0,8 % (1,0 % 2016)
TyEL-vakuutetun osaomistajan maksu 0,70 % (0,46 % 2016)

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu vuonna 2017
Palkka- ja työtulo vähintään 14 000 €/vuosi. Muuten 0,00 %
Vuonna 2017 päivärahamaksu on palkansaajilla 1,58 % bruttopalkasta (0,82 % 2016)
YEL-vakuutetuilla yrittäjillä 1,64 % työtulosta (0,95 % 2016)
Eläkeläisellä 1,45 % työtulosta (1,47 % 2016)