Työnantajan eläkemaksut ja muut sosiaalivakuutusmaksut 2018

Työnantajan  sairausvakuutusmaksu

(sosiaaliturvamaksu) vuonna 2018 on 0,86 % palkkasummasta.

TyEL maksuprosentit työnantajalle

TyEL perusmaksu on 25,3 prosenttia (sisältää työntekijän maksuosuuden).
– Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 8 346 €/6 kk
– Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 346 €/6 kk

Työntekijän TyEL maksuprosentit vuonna 2018

– 17-52 -vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,35 prosenttia palkasta (6,15 % 2017).
– 53-62 -vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 7,85 prosenttia (7,65 % 2017).
– yli 62-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,35 prosenttia palkasta (6,15 % 2017).

TyEL:n piiriin kuuluvan ansion alaraja 58,27 eur/kk
YEL-työtulon alaraja 7 656,26 eur/v

Työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018

Työttömyysvakuutusrahaston perimä maksu.

Työnantajan osuus:
Palkkasummasta, joka on enintään 2 083 500 eur, 0,65 % (0,8 % 2017)
ylittävästä osasta 2,6 % (3,3 % 2017)

Työntekijän maksu 1,90 % (1,60 % 2017)
TyEL-vakuutetusta osaomistajasta maksettava työnantajan maksuosuus 0,65 % (0,8 % 2017)
TyEL-vakuutetun osaomistajan maksu 0,92 % (0,70 % 2017)

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu vuonna 2018

Palkka- ja työtulo vähintään 14 020 €/vuosi. Muuten 0,00 %
Vuonna 2018 päivärahamaksu on palkansaajilla 1,53 % bruttopalkasta (1,58 % 2017)
YEL-vakuutetuilla yrittäjillä 1,70 % työtulosta (1,64 % 2017)
Eläkeläisellä 1,53 % työtulosta (1,45 % 2017)