5.6.2020

Muista huolehtia osakeyhtiön edunsaajailmoituksen teosta 1.7.2020 mennessä

Noin 300 000 yrityksen pitäisi tehdä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020. Määräaika siis lähestyy kovaa kyytiä, mutta valtaosalla yrityksistä ilmoitus on vielä tekemättä. Ilmoitusvelvollisia omasta puolestaan ovat kaikki osakeyhtiöt pörssiyhtiöitä ja keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi rekisteröityneitä yhtiöitä lukuunottamatta.Velvollisuus perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa tilitoimistoja tuntemaan asiakkaansa. Edunsaajailmoitus täytyy tehdä erikseen kaupparekisteriin, koska edunsaajat eivät välttämättä ole yrityksen […]

Lue lisää »